İyi Fikir Yarışması!

0
593
views

Konu:
Maddeden Mânaya
‘Mevlâna Klişelerin Ötesindedir’i anlatan video içeriği üretimi.
Durum:
Mevlâna Celaleddin-i Rumi (1207-1273) İslam düşünce tarihi içerisinde yetişmiş önemli sufi bilgelerdendir. Sadece tasavvufi düşünce alanında değil kelam, fıkıh, felsefe gibi çeşitli ilimlerde de etkindir. Tüm dünyada aşkın ve hoşgörünün sembolü olmuştur. Mesnevi ve Divan-ı Kebir başta olmak üzere önemli eserleri dünyaya miras bırakan Mevlâna, ölüm gününü yeniden doğuş olarak kabul etmekteydi, öldüğünde Allah’a kavuşacaktı. Bu yüzden ölüm gününe düğün günü anlamına gelen “Şeb-i Arûs” demişti.
Aşkı dinin özü olarak tanımlayan Mevlâna’ya göre mânaya ulaştıktan sonra ihtilaflar yok olur. Mevlâna düşüncesinde mâna toplumu olarak anlayabileceğimiz felsefe, toplumun huzur ve barışı için öncelikle her bireyin kendi iç dünyasında huzur bulması gerektiğini, bunun da ilahi aşka, sevgiye ve güzel ahlaka sahip olmakla gerçekleşeceğini ifade eder. Aşk hali aynı zamanda toplumdaki olumsuzlukların çözümü ve huzurun hakim olması için bir vesiledir.
Mevlâna denince hayatının büyük bölümünü geçirdiği ve türbesinin bulunduğu, bu büyük değere ev sahipliği yapma onurunu taşıyan Konya şehri akıllara gelmektedir. Mevlâna’ya olan ilginin davranışsal boyutu daha çok Konya’da bulunan türbesine ve müzesine ziyaret şeklinde gerçekleşmektedir. Öte yandan Şeb-i Arûs döneminde Konya dışında İstanbul başta olmak üzere pek çok şehirde gittikçe sayısı artan törenler düzenlenmekte ve ilgilileri bunlara katılım göstermektedir.
Mevlâna, hayatımızın birçok alanında semboller, nesneler eşliğinde bulunmaktadır. Hediyelik eşyalarda, popülerleştirilmiş sözlerde, turistik seyahatlerde, ‘turistik’ etkinliklerde Mevlâna’nın zaman zaman klişelere hapsedildiği görülmektedir. Turizm potansiyeli ve şehir pazarlaması bağlamında hediyelik eşya, turistik seyahatler gibi pazarlama unsurlarının olması çok doğal bir gerekliliktir. Ancak
çalışmamızın odağında bulunan konu; Mevlâna’nın klişelerin ötesinde anlaşıldığı, özüne ulaşmayı hedefleyen bir anlayışın onunla ilişkili tüm alanlara (Türbe, müze, Konya ziyaretlerine, turistik seyahatlere, etkinliklere vb.) daha fazla yayılması gerekliliği üzerinedir. Bunu hep birlikte nasıl yapabileceğimiz üzerine fikir yürütüyoruz. Bu büyük değerin öğretilerindeki mânayı, derinliği daha çok anlamak istiyoruz. Sizlerin katkılarıyla bu mânaya daha fazla insanı davet edebileceğimize inanıyoruz. Çünkü bu hayatta herkesin iyi bir fikri vardır.
Problem:
Mevlâna, klişelere hapsedildikçe mâna derinliğini anlamak ve anlatmak güçleşebilir.
Amaç:
İletişime maruz kalındığında Mevlâna’nın yüzeysel bilgilerden, turistik klişelerden öte bir anlam taşıdığı; her zaman daha fazlasını öğreten, sonsuz mâna içeren bir değer olduğu hissedilmelidir. Konya’nın bu büyük değere ev sahipliği yapma onurunu taşıyan kucaklayıcı bir ‘aracı’ olduğu anlaşılmalı ve defalarca ziyaret etme isteği uyandırılmalıdır. Turistik ziyaretin odağına ‘mâna’ya ziyaret yerleştirilmelidir.
Hedef Kitle:
Mevlâna’ya az ya da çok ilgisi bulunan, daha önce Konya’yı ziyaret etmemiş ya da etmiş, tekrar ziyaret etme ihtimali bulunan yerli ve yabancı misafirler.
Mesaj:
Mevlâna sonsuz mâna içeren bir değerdir. Klişelere hapsedilmemelidir. Mevlâna maddenin mânaya yolculuğundaki değerli bir kılavuzdur.
İletişimin Dili:
Mânalı, derinlikli, yüzleştirici.
Mecra ve İçerik:
Çalışmalar sosyal medya (Youtube, Instagram, Facebook, Twitter vb.) için hazırlanmalıdır.
Üretim şekli video, stop-motion, gif, animasyon vb. hareketli görüntü olmalıdır. En fazla 60 sn. süreli çalışma sesli ya da sessiz hazırlanabilir. Çalışmanın Türkçe hazırlanması (görsel-işitsel dil kullanılacaksa) gerekmektedir ancak başka dillere çevrildiğinde anlam bütünlüğü bozulmayacak şekilde üretilmelidir.
Video içeriğin artan değeri iletişim alanında kariyer yapmayı hedefleyen öğrencilerimizi bu üretime teşvik etmemizin nedenidir. Video içerik üretme becerisini bu alanda bir gereklilik olarak kabul etmekte ve öğrencilerimizin mezuniyetleri öncesinde bu deneyimi kazanmalarını önemli görmekteyiz.
İmza:
Hich Hotel Konya, İyi Fikir Ulusal Reklam Yarışması sponsorudur. Bu çalışmanın yalnızca sosyal medya paylaşımcısı olacaktır. Sponsor marka, çalışmaya hiçbir şekilde dahil edilmemelidir. Çalışma başında, içeriğinde ya da sonunda yarışma düzenleyicileri dahil herhangi bir kuruma ait hiçbir logo, işaret, isim, bilgi vb. içerik kullanılmamalıdır. Bu çalışmaları mâna yaşamımıza anonim bir katkı olarak değerlendiriyoruz. Seçilen çalışmalar sosyal medyada yayınlandıktan sonra izin ve telif hakkı gözetmeksizin herkes tarafından paylaşılabilir ve çoğaltılabilir.

 

 

Yarışma ile ilgili tüm bilgiler, iş özeti (brief), yarışma kuralları ve başvuru formu www.selcuk.edu.tr/iletisim/tr 

adresinde bulunmaktadır. Çalışmaların değerlendirmeye alınabilmesi için en geç 9 Mayıs 2018

tarihinde başvuru formu ile birlikte reklamyarisması@selcuk.edu.tr 

adresine gönderilmesi gerekmektedir. 

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here