NTCConf: Videoda Reklam,Eğlence ve Ürün Yerleştirme

0
543
views

Konferansın 2. gününde ele alınan bir diğer oturum başlıkları ise, “Eğlence, Ürün Yerleştirme ve Psikoloji”, “Farklı Bakış Açıları ve Ürün Yerleştirme” ve “Videoda Reklam ve Ürün Yerleştirme” oldu.

“Günde yaklaşık 93 milyon selfie çekiliyor.”

Gerçekleştirilen diğer oturum Doç. Dr. Gülay Öztürk moderatörlüğünde “Eğlence, Ürün Yerleştirme ve Psikoloji” konu başlığı altında gerçekleşti.

İlk sunumu ise “Serbest Zaman Akvitesi Olarak Sosyal Medya Bağımlılığı” isimli konusuyla Sena Ekiz ele aldı. Üniversite öğrencileri ile gerçekleştirdikleri anketin bulgularını paylaşan Ekiz, öğrencilerin interneti iletişim kurmak amacıyla kullandıklarını ve bu kullanımın sosyal hayatlarını etkilediklerini belirtti.

“Hedonizmin Ürün Yerleştirmesindeki Satın Alma Davranışı Üzerindeki Etkisi” konusunu anlatan İdil Çelik, reklam verenlerin ürün yerleştirmeye yönelmesinin nedenini tüketicilerin dizi ve film karakterliyle kendilerini özdeşleştirmesi olarak açıkladı ve çalışma ile hedonik satın alma eğilimlerindeki farklılıkları ortaya çıkarmak istediklerini belirtti.

Doç. Dr. Gözde Öymen “Sokak Modası, Moda İkonu ve Kültürel Olgu Bağlamında Sneakers” isimli makalesiyle, spor ayakkabı fanlarından bahsetti ve tüketicilerin tüketim davranışını hedonik ve faydacı olarak ikiye ayırdı. Tüketicilerin düş ve fantaziye odaklandıklarını söyledi.

Doç. Dr. Hilal Özdemir Çakır ise “Parasocial Relationship Theory And Product Placement Effectiveness” isimli makalesiyle, günümüz teknolojisiyle izlenmeden geçilebilen reklamlar yüzünden reklam verenlerin yeni yöntemler bulduklarını ve bunlardan biri olan parasosyal ilişkiyi aktardı. Çakır, tüketicilerin karakterlerle kurduğu ilişki sonucu oluşan bu durumun satın alma davranışını etkilediğini bir sonuç olarak açıkladı.

Dr. Öğretim Üyesi Erdem Tatlı “Selfie : Masum Bir Eğlence Mi, Narsist Kişiliğin Sunumu Mu?” isimli makalesiyle öncelikle Selfie’nin ve narsisizmin tanımını verdi. Günde yaklaşık 93 milyon Selfie’nin çekildiğini söyleyen Tatlı, resim çekmek uğruna ölenlerin en çok Hindistan’da olduğunu söyledi ve teknolojik gelişmeler sonucunda ruhsal sağlık açısından problemler oluşabileceğini belirtti.

“Influencer’lar hedef kitlenin satın alma davranışını etkiler.”

İkinci oturum Doç. Dr. Hilal Özdemir Çakır moderatörlüğünde “Farklı Bakış Açıları ve Ürün Yerleştirme” hakkında gerçekleştirildi.

İlk konuşmacı olan Petr Kubka, “When Product Placement was Born In Czech Republic” konusunu dinleyicilere aktardı. Çek Cumhuriyetindeki ürün yerleştirmeyi örnek olarak ele alan Kubka, ülke içerisindeki ürün yerleştirme çalışmalarının reklam verenler ve tüketiciler açısından uyumlu ilerlediğini, hatta tüketicilerin bazen bu ürün yerleştirmelerini fark etmediklerini söyledi.

İkinci konuşmacı olan Esra Saltık Yaman, “Ürün Yerleştirmede Yeni Bir Alan:  Influencer Marketıng Sosyal Medyada Influencer Annelerin Takipçileri Tarafından” Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma” başlıklı konuşmasıyla yer aldı. Makale sonucunda influencer annelerin takipçileri satın alma davranışı ve marka tercihleri açısından etkilediğini açıklamış ve tüketicilerin bu hesap sahiplerinden samimiyet bekledikleri sonucuna ulaştığını belirtmiştir.

Üçüncü konuşmacı olan Semih Kopuz ise, “Reklamcılıkta Ürün Yerleştirme ve Etkileşim: Ambient Medya Kullanımı ve Etkileri” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Reklam mecralarının geçmişten günümüze gelişimini; geleneksel mecra ve gelenekleri olmayan mecralar olarak ayıran Kopuz, online mecraların günümüzde bulunduğunu söyledi. Outdoor reklamcılığın eski gücünü kaybettiğini söyledi ve gezici billboard’un hedef kitlenin yoğun olduğu yerlerde dikkat çektiğini belirtti.

Son konuşmacı olan Dr. Öğr. Üyesi Nihal Kocabay Şener ise “Türkiye’de Televizyon Dizilerinin “Eko”Sistemi: Eleştirel Ekonomi Politik Bir Değerlendirme Çabası” isimli konusuyla, kanallar ve diziler üzerinden yaptığı değerlendirmeleri, eğlence konusuna getirdiği eleştirel bir bakış açısı ile dinleyicilere aktardı.

“Ürün yerleştirme ürünü daha akılda kalıcı hale getirir.

2. günün üçüncü oturumunun başlığıysa “Videoda Reklam ve Ürün Yerleştirme” oldu. Dr. Öğr. Üyesi Erdem Tatlı’nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen ilk oturum “Online Medya Mecrasında Video İçerik Üretimi ve Reklam Geliri Elde Etme: “Youtube Örneği” İlyas Demirel’in oldu. Online medyada video içerik ve reklam geliri için akla gelen ilk yöntemlerden Youtube’u inceleyen Demirel, artık sinema, belgesel gibi konularında Youtube’a eklendiğini ve televizyonda yer almayan gıda reklamlarının buralarda yer alabileceğini belirtti.

İkinci oturumun konuşmacısı olan Arş. Gör. Deniz Keba Ekinci “Eğlence ve Viral Pazarlama Türü Olarak Flash Mob Uygulamaları” adlı konusuyla flash mob uygulamalarından örnekler verdi ve pazarlama amacıyla gerçekleştirilen bu etkinliklerin tüketiciyle yakınlık kurduğunu söyledi.

Üçüncü oturumun konuşmacısı olan Yunus Aydoğan, “Eğlenceli̇ Vi̇ral Vi̇deo Reklamlarda Yaraticiliğin Önemi” isimli konusuyla, viral videolardaki yaratıcılığın öneminden bahsederek, viral videoda önemli olan noktanın hedef kitlenin kampanyaya katılım sağlaması olduğunu söyledi.

Dördüncü oturumda ise Arş. Gör. Cansu Mayadağlı ve Dr. Enes abanoz “Müzik Videolarındaki Ürün Yerleştirme Uygulamalarının Örtülü ve Açık Bellek Üzerindeki Rolü” konusundan bahsetti. Müzik videolarındaki ürün yerleştirme uygulamalarının örtülü ve açık bellek üzerindeki rolünü anlatan Mayadağlı, ürün yerleştirmenin son zamanlarda daha çok tercih edilmesinin sebebini, ürünü daha akılda kalıcı hale getirmesi olarak açıkladı. Enes Abanoz ise sunumun devamında ürün yerleştirmenin örtülü ve açık bellek üzerindeki etkisi için bir araştırma yaptıklarından ve 4 klipte 4 farklı telefon markasını incelediklerinden bahsetti.

Günün son oturumu olan Burcu Özbay ise “The Practice of Product Placement” isimli konusuyla; “Son on yılda kitleler geleneksel reklam araçlarından kaçınmanın yollarını bulmuşlardır. Reklam verenler, ürünleri tüketicilere tanıtmanın yeni yollarını bulmak zorunda kalmıştır. Ürün yerleştirme yeni ve etkili reklamcılık tekniklerinden biri. Ürün yerleştirme pozitif olsa da içine yerleştirilmiş bir ürüne yönelik marka bilinirliği ve olumlu tutum yaratma üzerindeki etkilidir. Ancak ürün yerleştirme ile bir markanın satışlarının artması arasında kesin bir bağlantı yoktur.” Demiştir.

Son konuşmacıların sunumlarıyla birlikte, 32 bildirinin yer aldığı 2 gün süren International Conference on New Trends in Communication konferansı sona erdi. Konferansta sunulan bildirilerin tamamına http://ww4.ticaret.edu.tr/ntcconf/wp-content/uploads/sites/86/2018/05/2_ntcconf_master.pdf adresinden ulaşılabilir.

Haber Yazarları : Aslıhan Mihrimah Unutur, Fatma Topkara, Taha Burak Alkan.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here