NTCConf: Sinemada Ürün Yerleştirme ve Yeni Alanlar

0
613
views

NTC Conference birinci gününde, gerçekleştirilen panel sonrası oturumlara geçildi ve “Ürün Yerleştirmede Yeni Alanlar” ve “Sinemada Ürün Yerleştirme” konuları konuşuldu.

Birinci oturumun moderatörü olan Prof. Dr. Mete Çamdereli: “Bir şey hiç konuşulmadı. Ürün yerleştirme aslında legal olarak işlenebilir bir mekanizmayı oluşturdu.” diyerek oturumu başlattı.

“Pazarlama Oyuna Geldi” başlıklı sunumuyla Dr. Selin Bitirim Okmeydan, kurum içine ve kurum dışına yönelik örneklerle sunumunu desteklediğini belirtti ve : “Oyun, her şeyden önce tüm tarih boyunca geçerli bir olgu. Oyunlaştırma oyunla ilgili tüm bağlantıları içerir, öğrenmeyi kolaylaştırır. Oyunlaştırmanın temel unsurlarını oyunlaştırma piramidi olarak tanımlayabiliriz. Bu piramitte yer alan unsurlardan bileşenler, oyunun neden ve nasıl eğlenceli hala geldiğini açıklar. Mekanikler, oyunun kurallarını tanımlar. Dinamikler, oyunun en başında gizli bir şekilde ortaya çıkan ama oyuna girdikçe ortaya çıkan her şeyi ifade eder. Oyunlaştırmanın temel amacı motivasyonu geliştirmedir.” dedi.

“Olumlama reklamları olduğu kadar, anti reklamlar da vardır.”

2. konuşmacı olan ve konuşmasına tarihsellik ile başlayan Dr. Öğretim Üyesi M. Nur Erdem: “Tüketime karşılık oldukça hevesi olan bir kitle var, aynı zamanda pazarda birçok ürünün olmasından dolayı tüketiciler seçim yapabileceğinin farkına varmaya başladı. Firmalarda reklam, halkla ilişkiler vs. uygulamaları çıkmaya başladı.” dedi. Sonuç itibariyle olumlamak üzerine reklam olduğu gibi, anti reklamlarda etkili bir yol olduğuna değinen Erdem, sadece reklamların değil, 360 derece pazarlama çalışmaları da bunun yolu olduğundan bahsederek konuşmasını tamamladı.

Üçüncü konuşmacı olan Arş. Gör. Cudi Kaan ise kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarında ürün yerleştirmeden bahsetmiştir. Kurumun kendi çalışmalarına ve daha sonra çevreye sorumlu olması gerekmelidir diyerek, kuruluşların sosyal medyalarını aktif bir şekilde kullanmasını söyledi. Kss çalışmaları ve ürün yerleştirmeleri, reklam ve halkla ilişkilerin melez mesajıdır, dedi ve örnek olarak Türk Telekom’un görme işitsel insanlarına karşı yaptığı çalışmayı ayrıca Toms markasının yaptığı sosyal sorumluluk çalışmasını verdi.

Bu oturumdaki son konuşmacı olan Enis Tunç Kapoğlu, Türkiye’deki dizilerde gerçekleştirilen sosyal içerikli ürün yerleştirme uygulamalarından bahsederek örnek olaylar üzerinden incelemesini aktardı. 3 farklı kategoriye ayıran Kapoğlu, “Kamu kuruluşlarının uyguladığı, ticari kuruluşların uyguladığı ve kar amacı gütmeyen kuruluşların yaptığı” şeklinde olarak ürün yerleştirmeyi gruplandırdı. Sonuç olarak ise, ürün yerleştirme uygulamalarının kuşak reklamlarına göre daha etkili olduğunu çünkü izleyicinin izlerken ondan kaçamadığını dinleyicilerle aktardı.

Günün ikinci oturumu ise “Sinemada Ürün Yerleştirme” isimli oturumdu. Dr. Öğretim Üyesi Nihal Kocabay Şener’in moderatörlüğünde gerçekleşen oturumda ilk konuşmacı Uzm. Ferhat BAKIR oldu.

“Türkiye’de Görsel-İşitsel Yayın Hizmetlerinde Ürün Yerleştirme” başlıklı konusunu anlatan Bakır, Türkiye’de ürün yerleştirmenin mevzuat hükümlerinde nasıl ele alındığını incelemiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Türkiye’de ürün yerleştirmeye ilişkin ulusal mevzuatın yayıncılık alanının düzenlenmesi bağlamında ciddi bir öneme sahip olduğu söyleyen Ersoy, mevzuatın Avrupa Birliği mevzuatından yararlanılarak hazırlandığı ve detaylı bir biçimde düzenlendiğini tespit ettiğini ve Türkiye’deki ürün yerleştirme konusundaki mevzuat hükümlerinin gerekli ve yeterli olduğu sonucuna ulaştıklarını aktardı.

İkinci konuşmacı olan ”Post Sovyet Kırgızistan Sineması’nda Komedi Filmlerinde Marka Yerleştirme Uygulamaları” isimli sunumuyla Dr. Öğretim Üyesi Nur Erdem oldu. Erdem, “Kırgız sineması için post Sovyet ülkeleri özelinde ürün yerleştirme yeni doğru ama kapitalizm de onlar için yeni bir kavram. Serbest piyasaya geçildi ve reklamı düşündüğümüzde, siyasal ve toplumsal değişimleri düşündüğümüzde bu durumu normal karşılamak gerekiyor. Tüketimin hedonik hale gelmesi konusu yeni yeni oluyor. Haliyle ürün yerleştirmeye sıcak bakıyorlar.” dedi.

Son konuşmacıysa “Türk Sinemasının En Çok İzlenen Filmlerinde Ürün Yerleştirme” konusuyla Öğretim Görevlisi Dr. İhsan Eken oldu. En çok izlenen 10 Türk filmi üzerinden yapmış olduğu araştırmayla özellikle araba markalarına yönelik ürün yerleştirme uygulamalarının sıklıkla tercih edildiği sonucuna ulaşıldığını ve büyük oranda görsel olarak ürünün filmin sahnesine açık bir şekilde yerleştirildiğini söyledi.

İlk günün kapanışını gerçekleştiren Dr. Öğretim Görevlisi Nihal Kocabay Şener, oturumlar hakkında kısa bir değerlendirme gerçekleştirdi.

*Diğer oturumlara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

*Haber Yazarları : Fatma Topkara, Aslıhan Mihrimah Unutur, Taha Burak Alkan.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here